Ändring av allmänna motiveringen under rubriken 'Utveckling av självstyrelsen'

Budgetmotion FM 2/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelse, utveckling


Åtgärder