Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arbetsordning, ao
Sidhänvisning: 44, 45,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser