Ändring av bestämmelserna om registreringsbesiktning i 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

Lagförslag FR 8/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: besiktning, registrering, registreringsbesiktning, fordon, trafik, registerutdrag, motorfordon
Berörda lagar: ll om ändring av 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik