Ändring av de allmänna motiveringarna, Trafik- och transportpolitik

Budgetmotion FM 20/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: trafik, transport, trafikpolitik, transportpolitik, trafikavdelningen, organisation,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter