Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

Budgetmotion FM 40/2003-2004 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter