Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 47.19. Mark- och vattenplanering

Budgetmotion FM 19/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: markplanering, vattenplanering, planering, torrläggning, dränering, rådgivning,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter