Ändring av kommunallagen

Skriftlig fråga SF 11/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar när lagtinget kan vänta sig en ändring av paragraf 85 i kommunallagen i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022?

Åtgärder