Ändring av lagstiftningen om utkomststöd

Lagförslag FR 31/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utkomststöd, stöd,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomststöd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning