Ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet samt följdändring i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

Lagförslag FR 3/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: brand- och räddningsväsendet, landskapsandel, kommun
Sidhänvisning: 4, 8, 26, 31, 32, 40,
Berörda lagar: landskapslag om ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet
landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna


Åtgärder