Ändring av landskapslagen om fornminnen

Lagmotion LM 8/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fornminne, fornminnesregister, fornminnesförvaltning,
Sidhänvisning: 79, 80, 90, 8, 21,


Åtgärder