Ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

Lagmotion LM 1/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: gymnasieutbildning, utbildning, gymnasiet, gymnasium, ålands lyceum, ålands yrkesgymnasium, rektor, förvaltningschef, styrelse


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser