Ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

Lagmotion LM 1/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kommun, andel, landskapsandel,
Sidhänvisning: 13, 20, 29, 31, 41, 43;


Åtgärder