Ändring av landskapslagen om studiestöd och landskapslagen om läroavtalsutbildning

Lagförslag FR 5/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: studiestöd, läroavtal, utbildning, läroavtalsutbildning, studiepenning, vuxenstudiepenning, studier, dagpenning, ersättning, reseersättning, inkvartering,
Berörda lagar: ll om ändring av landskapslagen om studiestöd
ll om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott