Ändring av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland

Lagmotion LM 2/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: pension, utbetalning, betala
Sidhänvisning: 59, 63


Åtgärder