Ändring av motiveringen till kapitel 43.95. Företagshälsovård och personalutveckling

Budgetmotion FM 11/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hälsovård, företagshälsovård, personal, personalpolitik, personalpolitiskt program


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter