Ändring av motiveringen under moment 42.05.05. Utredningar

Budgetmotion FM 60/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: konstitution, självstyrelse, självstyrelselag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter