Ändring av motiveringen under moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen

Budgetmotion FM 35/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avfall, hantering, avfallshantering, miljö,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter