Ändring av tjänstemannalagen

Lagförslag LF 13/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår ändringar av tjänstemannalagen.
Genom ändringarna genomförs arbetsvillkorsdirektivet och direktivet om balans mellan arbete och privatliv och anpassas lagstiftningen till de ändringar som gjorts i sjukförsäkringslagen för att genomföra familjeledighetsreformen.


Åtgärder