Andra behandling

Ändring av vattenlagen LF 6/2019-2020

 • I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för
  antagande. Diskussion.


 • Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet?


 • Lagtinget har i andra behandling antagit
  lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.


 • Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion?


 • Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
  Ärendet är slutbehandlat.