För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 27.05.2013. Godkänt.