Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning

Lagförslag LF 5/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, fastighetsbeskattning, samfundsbeskattning, kompensation,
Berörda lagar: ll om ändring av 2 § fastighetsskattelagen för landskapet åland
ll om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet åland
ll om ändring av landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser