För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 april 2018.

  4        Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 april 2018.

  5        Avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 april 2018.

  6        Befrielse från fastighetsskatt

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 april 2018.

  7        Ålands landbaserade turism 2030

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 april 2018.