Ändringar i landskapslagstiftningen om kommunala nämnder

Lagförslag FR 19/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kommun, nämnd, förvaltning, organisation, socialvård, barnomsorg, barnskydd, utvecklingsstörd, grundskolelag, bibliotek, ungdomsarbete, kultur, idrott, Berörda lagar: ll om ändring av 2 § ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård ll om ändring av 16 § barnomsorgslagen för landskapet åland ll om ändring av 8 § ll om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ll om ändring av ll angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet åland ll om ändring av 7 § grundskolelagen för landskapet åland ll om ändring av 5 § ll om allmänna bibliotek ll om ändring av ll om kulturell verksamhet ll om ändring av ll om ungdomsarbete ll om ändring av idrottslagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning