Ändringar av motiveringen under moment 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder

Budgetmotion FM 46/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: farled, underhåll,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter