Anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, utskott, justeringsutskottet, justering, anhållan


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser