Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

  Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande.

  Ärendets enda behandling är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Med anledning av beslutet meddelar talmannen att fyllnadsval av en medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden sker vid plenum på fredag den 11 september 2009. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast torsdagen den 10 september kl. 15.00.

  Ärendet är slutbehandlat.