Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Talmannen föreslår en gemensam diskussion för detta ärende samt budgeten som den hänför sig till. Godkänt.