Remissdebatt

  • Vid gårdagens plenum meddelade talmannen som sitt förslag att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Det fattades också beslut om att diskussionen för den här budgetlagen och budgeten är gemensam.