Arkivlag för landskapet Åland

Lagförslag FR 21/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arkiv, landskapsarkiv, arkivalier, handlingar, kulturarv,
Sidhänvisning: 92, 93,126,133,137


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser