Arvoden för de av lagtinget utsedda ledamöterna i Ålandsdelegationen

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2019-2020 (slutbehandlat)  


Åtgärder