Enda behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.
    Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
    Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd.

    Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.