Återvinning av förpackningar och förpackningsavfall

Skriftlig fråga EF 2/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: förpackning, avfall, dryckesburkar, återvinning, rederi
Sidhänvisning: 41, 42;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser