Åtgärder för att minska antalet aborter

Skriftlig fråga SF 21/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om landskapsregeringen ser behov av ytterligare åtgärder för att minska antalet oönskade graviditeter?

Åtgärder