Åtgärder innan en pandemi drabbar Åland

Skriftlig fråga EF 6/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: pandemi, fågelinfluensa, virus, smitta, smittspridning,
Sidhänvisning: 50, 53;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser