Åtgärdsplan för den offentliga ekonomins återhämtning

Åtgärdsmotion MOT 8/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att innan sommaruppehållet återkomma till lagtinget med en konkret åtgärdsplan för hur man avser hantera den offentliga ekonomins återhämtning.


Åtgärder