Remissdebatt

  • Ärendet avförs från dagens lista och tas upp onsdagen den 14 april 2020. Talmannen kommer att föreslå en ändring, att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.