Första behandling

Avbytarlagstiftning LF 23/2017-2018

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Petri Carlsson

  Fru talman! Som alla vet vid det här laget så är det här en kodifiering av det som inte fanns i lagstiftning tidigare. Nu väljer man att sätta in det i lagstiftning. Det är inte några nyheter.

  Vi har i utskottet valt att göra några mindre språkliga korrigeringar som annars skulle ha genomförts i justeringsutskottet, så vi sparade lite tid åt justeringutskottet genom att göra de ändringarna direkt.

  Vi föreslår att man antar den i den lydelse som den har i betänkandet.

  Talmannen

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.