Avgång från uppdraget som vicetalman

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: talman, vicetalman, avgång, befrielse, första vicetalman,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget