För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet upptas vid plenum den 7 december 2011.