Avgifter i skärgårdstrafiken

Skriftlig fråga SF 6/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avgift, avgifter, skärgårdstrafik, skärgårdstrafiken, trafik, taxa, taaxor, avgiftstaxa

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser