Avlägsnandet av dubbel straffbarhet vid brott

Lagförslag LF 16/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, trafikbrott, ordningsbot, fordonsskatten, trafikbrottslagen
Berörda lagar: ll om ändring av 12 och 17 §§ trafikbrottslagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser