Avräkningsgrunden

Skriftlig fråga SF 10/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avräkning, avräkningsgrund, självstyrelselagen

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser