Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion.

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas och att landskapsregeringen återkommer med ett nytt lagförslag som enbart upphäver den gamla lagen.

  Talmannen

  Aviseringen om förkastandet noteras och ska senare upprepas vid detaljbehandlingen.

  Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas.

  Talmannen

  Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Under detaljbehandlingen har ltl Toivonen föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Förslaget har dock inte vunnit understöd och kommer därför inte att tas upp till behandling.

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.