Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Jag tycker att det är på sin plats att jag framför ett tack till det samfällda lagtinget för att man har hörsammat begäran om att justera lagtexten till en rätt så väsentlig del. Tack för det!

  Minister Mats Perämaa, replik

  Fru talman! Vi bör ändå för historiebeskrivningen konstatera att finans- och näringsutskottets ordförande gjorde ett synnerligen bra arbete. Tillsammans med lagberedningen och landskapsregeringen förtydligade de lagen i andra momentet och tillfogade ordet ”ska”. Men däremot inte så som ltl Harry Jansson hade önskat att få ordet ”ska” i första momentet eftersom det skulle ha ändrat frågeställningen på ett sätt som lagberedningen inte hade fördjupat sig i ursprungligen. Men det här är ett bra resultat.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Jag beklagar onödig ordväxling igen.

  Jag vill betona att jag inte i något av mina anföranden, i samband med den här frågan, har diskuterat var ordet ”ska” skulle placeras in i lagtexten. Det var en liten sanning med modifikation som fördes fram i tidigare replik.

  Talmannen

  Det är bra så här. Vi avslutar den här diskussionen när vi är överens.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.