Befrielse från uppdrag som medlem och ersättare i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, utskott, medlem, ersättare, uppdrag
Sidhänvisning: 66, 67;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser