Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2021

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder