Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2022

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Finans- och näringsutskottet föreslår att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2022 till kännedom.

Åtgärder