Berättelse avgiven av Ålands delegation i Nordiska rådet för tiden 10.2.1999-8.3.2000

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse NRB 2/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: berättelse, nr, nordiska rådet, ålands delegation,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser