Berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2000

Diverse BB 1/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: berättelse, bibliotekskommissionen, bibliotek
Sidhänvisning: 80, 82;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser