Beslut inom kulturbudgeten

Lagförslag LF 41/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att till Ålands kulturdelegation förs beslutanderätt i fråga om stöd till bildningsförbunds verksamhet, med stöd av landskapslagen (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott